top of page

Kutsal Kitap Nedir?

Günümüzde milyonlarca insan güvenilir bir otoritenin sesini aramaktadır. Tanrı Sözü elimizdeki tek gerçek yetkilidir. O’nun sözleri, insan doğasına, dünya sorunlarına ve insanların acılarına ışık tutar. Bunun da ötesinde, açıkça Tanrı’ya ulaşan yolu gösterir.

Kutsal Kitap’ın mesajı, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” (Yuhanna 14:6) diyen Yeşua Mesih’in mesajıdır. Kurtuluşun öyküsüdür. Mesih sayesinde sizin ve benim kurtuluşumuzun hayatın, huzurun ve sonsuzluğun öyküsüdür. İnancımız insan bilgisine veya bilimsel buluşlara değil, Tanrı’nın sözünün hatasız mesajına dayanır.


Kutsal Kitap, Tanrı’nın Sözüdür.

“Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.” (2.Petrus 1:21)


Kutsal Kitap, Tanrı’nın insanlık için isteğinin esinidir. Ana teması Yeşua Mesih aracılığıyla kurtuluştur. Tanrı’nın insanların bilmesini istediği her şey onun sayfalarında yazılıdır. Bu nedenle Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür.


Kutsal Kitap, Tanrı’nın gökleri, yeri ve insanı nasıl yarattığını açıklar. Kutsal Kitap bize insanın nasıl günah işlediğini, Tanrı’nın insanlara olan sevgisinden ötürü onları Yeşua Mesih aracılığıyla kurtarmanın yolunu anlatır.


Eski ve Yeni Anlaşma bir çok yazar tarafından çağlar boyunca yazılmıştır, fakat tüm kitapların işaret ettiği şey Yeşua’nın Mesihliğidir. Kutsal Kitap yazarları birbirlerini tanımıyorlardı, aynı dönemlerde yaşamadılar ya da aynı yerlerde, Yeşua’nın Mesih olması üzerine fikir birliği sağlayacakları bir konferans da düzenlemediler. Yine de, tüm kitapların tek bir konu üzerine uzlaşması Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın sözü olduğunu doğrular.


Kutsal Kitap, Kusursuz Gerçektir.

“Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir.” (Yuhanna 17:17)

Tanrı Sözü kusursuz gerçektir. Tanrı Sözü mutlak gerçektir. İnsanlık ve günah, Tanrı ve sonsuzluk, kurtuluş ve Kurtarıcı hakkında gerçeği bildirir.


Kutsal Kitap, İnsanın Hayatını Değiştirecek Bir Kitaptır.

“Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.” (İbranililer 4:12)


Kutsal Kitap gerçek ve diridir. Söz, her insanın düşünce kalıplarını, günahla, Tanrı’yla ve diğer insanlarla olan ilişkilerini değiştirebilir. Nasırlaşmış günahlılar Tanrı Sözü’nün etkisi altında suçlarından tövbe edip kutsal kişiler haline gelirler.


Nerede, ne zaman, kim tarafından, ne üzerine ve hangi dilde Kutsal Kitap yazılmıştır?


KİM: Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un esinledikleri tarafından yazılmıştır (2.Petrus 1:21). Kutsal Kitap’ın Kutsal Ruh esinlemesi ile yazılmış olması, Kutsal Kitap’ın Kutsal Ruh tarafından insanlar aracılığı ile yazılmış olduğu anlamına gelir. Dolaysıyla, Kutsal Kitap hatasızdır. Kutsal Ruh tarafından aydınlatılmadığımız sürece Kutsal Kitap’ı doğru bir biçimde anlayamayız.


NE ZAMAN: Kutsal Kitap belirlenmiş günlerde ya da kısa bir zaman aralığında yazılmamıştır. Eski Antlaşma yaklaşık 1000 yıllık bir süre içerisinde yazılmış, Yeni Antlaşma ise yaklaşık 50 yıldan fazla sürede yazılmıştır. Kutsal Kitap M.Ö.1400’lu yıllar da başlayan ve M.S.100’lu yıllara uzanan, 1500 yıllık uzun bir zaman diliminde yazılmıştır.


NEREDE: Kutsal Kitap tek bir yerde yazılmamıştır. Yaklaşık 40 yazar, o sırada kaldıkları yerlerde yazmışlardır. Eski Antlaşma yabanda, Kenan’da, Yahudiye’de, Babil’de vd., Yeni Antlaşma ise Roma’da, Korint’te, Makedonya’da ve Efes vd. de yazılmıştır.


NE ÜZERİNE: Eski Antlaşma hayvan derisine, Yeni Antlaşma ise papirüse yazılmıştır. Kutsal Kitap binlerce metni ve çevirileri olduğundan hiç imzası yoktur. Kutsal Kitap hatta bir çok dile çevrilmektedir.


HANGİ DİLDE: Kutsal Kitap üç dilde yazılmıştır. Eski Antlaşma çoğunlukla İbranice ve bir kısımda Aramice (Daniel 2:4-7:28, Ezra 4:8-6:18, 7:12-26, Yeremya 10:11, vd.) yazılmış olup, Yeni Antlaşma ise Yunanca yazılmıştır.


Kutsal Kitap’ın İçeriği

Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısımdan oluşur. Toplam 66 kitap, Eski Antlaşma 39 kitap ve Yeni Antlaşma 27 kitap.


Eski Antlaşma, içerik olarak; Yasa kitapları, Tarihsel kitaplar, Özdeyiş ve Şiir kitapları, Peygamberlik kitapları.


Yeni Antlaşma, içerik olarak; Müjde kitapları, Tarih Kitabı, Kiliselere yazılmış mektuplar, Peygamberlik (Vahiy) kitabı.


Tüm kitaplar bir amaçla yazılır, Kutsal Kitap’ın da bir amacı vardır. Nedir peki?


İlk olarak, Kutsal Kitap bize kurtuluşa giden yolu gösteren bir ‘ders Kitabı'dır.

İkinci olarak, Kutsal Kitap Tanrı’nın çocuklarına nasıl inanca göre yaşayacaklarını öğreten bir ‘el Kitabı'dır.

Üçüncü olarak, Kutsal kitap bize daima başarılı olmayı öğreten bir ‘el Kitabı'dır.


Kaynaklar

The Basic Spiritual Nurturing (Temel Ruhsal Öğrenci Yetiştirme) Yazar, Changcheon An, Th.D (sf.35-44), GDK 2021

Kutsal Kitap Ne Anlatıyor, Henrietta C. Mears, Billy Graham Ön Sözünden alıntı, Avrasya 2004

48 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page